cerolite دیابت بیماری مبتلا شدن اخبار پزشکی

cerolite: دیابت بیماری مبتلا شدن اخبار پزشکی

گت بلاگز اخبار بین الملل هوسرانی داعشی به سبک تازه

زنان عضو گروهک تروریستی داعش در جهت جهاد نکاح، با مردانی ازدواج می‌کنند که هیچ اطلاعی از نام و هویت آنها ندارند.

هوسرانی داعشی به سبک تازه

هوسرانی داعشی به سبک تازه

عبارات مهم : سریالی

زنان عضو گروهک تروریستی داعش در جهت جهاد نکاح، با مردانی ازدواج می کنند که هیچ اطلاعی از نام و هویت آنها ندارند.

به گزارش گروه تحریریه سایت؛ توییت زیر مربوط به ابو عبدالرحمن کعکه، قاضی شرعی جیش الاسلام است که در آن به وضوح به استفاده ابزاری از زنان اشاره شده است هست. در این پست به سه زن اشاره شده است که به نکاح مردانی درآمده اند بدون اینکه از نام و هویت آنها اطلاعی داشته باشند. نیروهای داعشی به این ترتیب از این زنان استفاده می کنند و بعد از مدتی آنها را کنار می گذارند و جهاد نکاح همینطور به وسیله این زنان ادامه می یابد.

هوسرانی داعشی به سبک تازه

توییت زیر مدتها قبل انتشار یافته ولی این روزها با پخش سریالی با عنوان زنان عضو داعش، دوباره بحث جهاد نکاح و زنان داعشی سوژه بازدیدکنندگان شبکه مجازی شده است است.

تصویر توییت زیر از خبرگزاری اویس برداشته شده است است.

زنان عضو گروهک تروریستی داعش در جهت جهاد نکاح، با مردانی ازدواج می‌کنند که هیچ اطلاعی از نام و هویت آنها ندارند.

واژه های کلیدی: سریالی | استفاده | زنان داعشی | اخبار بین الملل

هوسرانی داعشی به سبک تازه

هوسرانی داعشی به سبک تازه

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs