cerolite دیابت بیماری مبتلا شدن اخبار پزشکی

cerolite: دیابت بیماری مبتلا شدن اخبار پزشکی

گت بلاگز اخبار کنکور و دانشگاه آخرین تغییرات نحوه برگزاری آزمون دکترای پزشکی اعلام شد

بر اساس اعلام مرکز سنجش آموزش پزشکی، از این بعد آزمون‌های کتبی دکتری تخصصی و دکتری پژوهشی به سبک G.R.E موضوعی(Graduate Record Examinations) برگزار می شوند.

آخرین تغییرات نحوه برگزاری آزمون دکترای پزشکی اعلام شد

آخرین تغییرات نحوه برگزاری آزمون دکترای پزشکی اعلام شد

عبارات مهم : آموزش

بر اساس اعلام مرکز سنجش آموزش پزشکی، از این بعد آزمون های کتبی دکتری تخصصی و دکتری پژوهشی به سبک G.R.E موضوعی(Graduate Record Examinations) برگزار می شوند.

به گزارش ایسنا، با توجه به تصمیم اتخاذ شده است در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مورد مواد آزمون دکتری تخصصی و دکتری پژوهشی سال 97، مقرر شد آزمون های کتبی به سبک G.R.E موضوعی (Graduate Record Examinations) برگزار شوند.

آخرین تغییرات نحوه برگزاری آزمون دکترای پزشکی اعلام شد

بر اساس این گزارش، دبیرخانه های علوم پایه، بهداشت و تخصصی، داروسازی و دندانپزشکی سؤالات آزمون ها را بر این اساس تدوین کرده که بعد از تصویب در شورای سنجش و پذیرش دوره های تحصیلات تکمیلی اعلام رسمی می شود.

مواد امتحانی آزمون دکترای پزشکی شامل: 1-دروس تخصصی (برای رشته های متفاوت با ضرایب معین) و 2-درس استعداد تحصیلی مشمول بر 30 سؤال جهت همه رشته ها با ضریب یک. (نمونه سؤالات این درس بر روی سایت سنجش آموزش پزشکی قابل دریافت است.) می باشد.

بر اساس اعلام مرکز سنجش آموزش پزشکی، از این بعد آزمون‌های کتبی دکتری تخصصی و دکتری پژوهشی به سبک G.R.E موضوعی(Graduate Record Examinations) برگزار می شوند.

واژه های کلیدی: آموزش | تخصصی | پزشکی | برگزاری | دندانپزشکی | اخبار کنکور و دانشگاه

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs